Monday 19/10/2020
ESEA Season 35
16 - 6

Maps

16
6

Squads

NETRICK
KRISTOU
LUKKI
FR0SLEV
TMBRO
ZEDKO
SHOCK
CANNIE
BEASTIK
NEOFRAG
EFRON (Coach)

read more